Офiцiйна бiографiя предстоятеля РПЦ не збiгається з фактами, якi про нього наводять авторитетнi росiяни...

Iрина Коваленко  |  Четвер, 29 липня 2010, 17:20
Патрiарх Московський i всiя Русi Кирило заполонив iнформацiйний простiр України. Телебачення висвiтлює ледь не кожен його крок... А тривав вiзит аж до 29 липня... Не дивно, що багато хто зацiкавився постаттю самого Патрiарха Кирила. Ми також вирiшили пильнiше придивитись до його бiографiї -- як офiцiйної, так i неофiцiйної. До круглого столу "Експрес" запросив професора Московської духовної академiї, диякона Андрiя Кураєва i росiйського опозицiйного полiтика, правозахисницю, голову партiї "Демократичний союз" Валерiю Новодворську.
Офiцiйна бiографiя предстоятеля РПЦ не збiгається з фактами, якi про нього наводять авторитетнi росiяни...

Пiонерський галстук

-- Яким чином нинiшньому предстоятелю РПЦ вдалося дiйти до вершини церкової iєрархiї?

А. Кураєв: -- Його справжнє iм'я -- Володимир Гундяєв. Вiн народився 20 листопада 1946 року в Ленiнградi. Походить зi сiм'ї священика.

I одну з основних рис, яка допомогла йому швидко просуватися кар'єрними сходинками, характеризує такий випадок iз дитинства. Коли вчився у школi, йому запропонували стати пiонером. Та вiн вiдмовився. Коли ж у школi на цьому стали наполягати, тодi ще школяр Володя запитав: "А можна я буду в червоному галстуку до церкви ходити?" А йому вiдповiли, що нi, не можна. I дали спокiй.

Проте не лише сильний характер допомiг Патрiарховi Кирилу добратися до вершини, а й духовний наставник -- митрополит Ленiнградський Никодим. Вiн став досвiдченим "ювелiром", який допомiг викристалiзуватись нинiшньому предстоятелю РПЦ.

Пiд його опiкою майбутнiй Патрiарх закiнчив Ленiнградськi духовну семiнарiю i академiю. А 1969 року був пострижений у чернецтво i прийняв iм'я Кирило. Того ж року був рукопокладений спочатку в iєродиякони, а далi -- в iєромонахи. Та не переповiдатиму всю його бiографiю...

В. Новодворська: -- Таким є офiцiйний життєпис Патрiарха. На жаль, офiцiйним бiографiям нема сенсу вiрити. Адже всi бiографiї державних дiячiв пишуть у Росiї "заднiм числом" i коригують iнколи до невпiзнання.

От хоча би взяти легенду про вiдмову стати пiонером. А ви знаєте, у радянськi часи нiхто не мiг вступити у семiнарiю без хорошої характеристики з комсомолу. А тут чоловiк навiть пiонером не був i зробив таку чудову кар'єру в епоху КПРС i КДБ. Офiцiйнi iсторики РПЦ також чомусь замовчують обставини уникнення Кирилом служби в армiї.

Кремль

-- Навiщо був потрiбний цей державний контроль, адже Кирило "лише" церковний дiяч?


В. Новодворська: -- А я кажу, що вiн дiяч державний. Бо РПЦ -- це не Церква, а додаток Кремля, i всi її керiвники -- звичайнi чиновники, якi виконують команди Кремля. I кар'єру вони робили так, як усi звичайнi чиновники.

Згадайте, у 1970 -- 1980-х роках Патрiарх Кирило без проблем мiг виїжджати за кордон. Вiн вiдвiдував Туреччину, Чехiю, Францiю, США. А у совєтськi часи з країни просто так нiкого не випускали. Всi, хто мав право перетинати кордон, активно спiвпрацювали зi секретною службою. А в 1989 роцi вiн став головою вiддiлу зовнiшнiх зносин РПЦ...

А. Кураєв: -- Кирило справдi чимало поїздив по свiту. Але ж навiщо цей факт трактувати так однобоко? Адже у жовтнi 1978 року нинiшнiй Патрiарх став заступником голови вiддiлу зовнiшнiх зносин Росiйської Православної Церкви. Тому поїздки по свiту були частиною його роботи. До того ж, i держава була зацiкавлена в тому, щоб Церква допомогла налагодити добрi вiдносини iз захiдними країнами.

У тодiшнiй спiвпрацi Кирила з державою чiтко прослiдковувалась тактика Патрiарха Никодима. Церква погоджувалась пiдтримувати радянську полiтику на Заходi в обмiн на те, що держава не заважатиме їй розвиватись.

Та й самому нинiшньому Патрiарху в тi часи вдавалося дотримуватись
балансу. Своїми вiзитами вiн намагався згладити напруженiсть мiж
Радянським Союзом i Заходом й робив все для того, щоб холодна вiйна
не переросла в гарячу. А, окрiм того, вiн проповiдував та консолiдував християн.

Помилки

-- У неофiцiйнiй бiографiї предстоятеля РПЦ є один доволi скандальний момент. Пишуть, що у 1994 роцi тодi ще мирополит Кирило, користуючись податковими пiльгами для релiгiйних органiзацiй, постачав у Росiю величезнi партiї цигарок i, звiсно, мав iз цього чималу вигоду...

А. Кураєв: -- Ця iсторiя не прикрашає Церкву. Але вона визнала i виправила свої помилки. До того ж, коли почали аналiзувати документи про ввезення цигарок, то виявилось, що пiд ними стояв пiдпис не Кирила, а тодiшнього Патрiарха Алексiя II. Проте у той час митрополит Кирило взяв на себе всю провину, щоб вигородити предстоятеля Церкви. За це Патрiарх Алексiй був йому все життя вдячний.

В. Новодворська: -- 19 рокiв до обрання Патрiархом Кирило був головою вiддiлу зовнiшнiх зносин Церкви. У РПЦ це щось на кшталт мiнiстра закордонних справ та економiки в однiй особi. Тому це твердження просто смiшне -- куратор вiдповiдного напрямку дiяльностi РПЦ не займався сигаретно-горiлчаною торгiвлею у нацiональному масштабi, був "не в курсi", а великогуртову комерцiю провадив особисто Патрiарх. На кого розрахованi цi нинiшнi байки?

Та РПЦ i далi робить подiбнi "помилки". У Росiї бiля деяких храмiв РПЦ побудувала автомийки, i робить на них прибутковий бiзнес. Та я особисто знаю людей, якi у цi атомийки заїжджали ще вiруючими, а виїжджали атеїстами!

Розкiш

-- Якi стосунки пiдтримує Патрiарх Кирило з росiйською владою?


А. Кураєв: -- Зазвичай змiст особистих зустрiчей предстоятеля РПЦ iз росiйським керiвництвом залишається в таємницi. Однак можу сказати напевне, що вiн не з тих людей, яких так просто схилити на свiй бiк. Вiн радше сам у спiлкування з владою намагається захисти iнтереси Церкви.

В. Новодворська: -- Та не смiшiть! Бачать же всi, що Кирило як лакей виконує накази Медвєдєва та Путiна. Це, зокрема, вiдображається й на його вiзитах в Україну. Вiн же у вас не душпастирством займається, а намагається поширити вплив Москви, виступаючи активним противником самостiйностi вашої Церкви i держави. Тому, якщо можете, не впускайте його в країну взагалi, органiзовуйте масовi акцiї протесту.

Невже не зрозумiло, що представляє собою Патрiарх?! За лакейське виконання наказiв влади йому непогано платять. Гляньте хоча б на його годинники за десятки тисяч євро та кабiнети, вкритi позолотою. Та так навiть мало хто iз тих, з ким вiн звик провадити бiзнес, поводиться. Невже таких пристрастей навчав Господь? Чи так має поводитися справжнiй служитель Бога?!

comments powered by HyperComments