Магнiтна буря триватиме вiсiм днiв

Лариса Павлик  |  Вівторок, 27 липня 2010, 09:38
До неймовiрної спеки, якою нас випробовує природа, учора додалася ще й магнiтна буря. Причому якщо зазвичай таке явище триває один чи два днi, то тепер -- тиждень! Докладнiше про це розповiли Петро Сумарук, провiдний науковий спiвробiтник Iнституту геофiзики iменi С. I. Субботiна НАНУ, та Анатолiй Туранський, головний лiкар Дарницького центру здоров'я.
Магнiтна буря триватиме вiсiм днiв

-- Якої тривалостi буде нова магнiтна буря?

П. Сумарук: -- Вона почалася у четвер (22 липня), а закiнчиться 29-го . Бурi такої тривалостi -- наразi нечасте явище. Амплiтуда її становитиме приблизно 100 -- 120 нанотесел, це означає, що вона буде слабкою. Адже показники середньої бурi досягають 180 нанотесел, а великої -- понад 200. Наразi Сонце перебуває на пiдйомi своєї активностi, тож великих бур ще не
було.

-- А яка природа цiєї бурi?

-- Знаєте, коли на Сонцi вiдбувається спалах, до Землi зарядженi частки доходять за кiлька днiв, що призводить до стискання магнiтосфери нашої планети. Якщо швидкiсть заряджених часток становить близько 300 -- 500 кiлометрiв за секунду, потiк досягне Землi за три-чотири днi. А при швидкостi, що становить тисячу кiлометрiв за секунду, буря починається через два днi.

За таких умов буря розвивається раптово. Це найгiрше для людини, адже йдеться про рiзкi перепади показникiв магнiтного поля. У даному ж разi маємо iнше явище -- буря зароджуватимететься поступово.

Пiсля спалаху утворюється потiк, котрий може не "жити" впродовж тривалого часу. Спершу вiн призводить до розвитку раптової магнiтної бурi, а через 27 -- 28 днiв Земля може знову потрапити пiд вплив цього потоку плазми. Адже наша планета та свiтило постiйно в русi. Сонце ж бо обертається, а потiк плазми рухається за ним. У бiльшостi випадкiв такi потоки iснують впродовж кiлькох обертiв, тож можуть спричинити навiть сiм бур (приблизно за сiм мiсяцiв).

А. Туранський: -- На магнiтнi бурi реагує кожна людина, бо це -- стрес для нашого органiзму. Але найбiльшого впливу ми зазнаємо саме пiд час слабких та середнiх бур. Адже органiзм людини реагує на певну частоту магнiтного випромiнювання.

У такi днi збiльшуються властивостi згортання кровi, що загрожує утворенням мiкротромбiв. Також рiзко збiльшується кiлькiсть хворих iз
загостренням серцево-судинних та шлунково-кишкових хвороб. Бiльшiсть людей у такi днi погано сплять, швидко втомлюються, а працездатнiсть знижується.

Тому раджу не перевантажувати себе роботою. А також слiд вiдмовитися вiд спиртного, не переїдати. Споживати треба лише легкi страви (овочi, фрукти, кашi, риба). I побiльше пийте рiдини.

comments powered by HyperComments