Яким повітрям дихають харків’яни - результати досліджень

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:29
Моніторингові дослідження проведені у 245 населених пунктах Харківської області, в тому числі у 190 сільських населених пунктах.
Яким повітрям дихають харків’яни - результати досліджень

Державною установою «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» протягом 2019 року проводились дослідження факторів довкілля, що впливають на стан здоров’я населення, в тому числі атмосферного повітря.

Моніторинг за станом забруднення атмосферного повітря проводився в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей, в місцях відпочинку населення та на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств.

На території міст та селищ міського типу досліджено 20 757 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (ГДК) — 963 проби (4,6 %). На території сільських поселень досліджено 9 667 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК — 100 проб (1 %).

В пробах атмосферного повітря виявлені перевищення ГДК вмісту пилу неорганічного (9 % досліджених проб), вуглецю оксиду (7,7 %), формальдегіду (7,1 %), ангідриду сірчистого (2,7 %), азоту діоксиду (1,1 %), аміаку (0,9 %), фенолу (0,6 %).

У структурі проб з перевищенням ГДК найбільшу частину становлять проби з перевищенням вмісту пилу (39,8 %), вуглецю оксиду (27,1 %), формальдегіду (13,2 %), ангідриду сірчистого (11,7 %).

Найвищий рівень забруднення атмосферного повітря спостерігається в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей, де середній по області показник питомої ваги проб з перевищенням ГДК становить 11,8%, а максимальні рівні вмісту пилу перевищують нормативи до 2,1 ГДК, ангідриду сірчистого – до 2,4 ГДК, азоту діоксиду — до 1,7 ГДК, вуглецю оксиду – до 1,4 ГДК, формальдегіду – до 1,4 ГДК.

По м. Харкову в зоні впливу автомагістралей питома вага проб з перевищенням ГДК становить 11,9 %.

На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств Харківської області та м. Харкова зареєстровано 0,3 % проб з перевищенням ГДК, в місцях масового відпочинку населення — 1 % проб.

comments powered by HyperComments