Польський досвід - Україні

Середа, 5 жовтня 2011, 10:02
Після розвалу комуністичного режиму в Польщі постала проблема переходу від командно - адміністративної системи і стилю управління до демократичних норм врядування.
Польський досвід - Україні

В країні була проведена ефективна реформа самоврядування, однак проблеми, які лежали в етичній та особистісній площині його функціонування, залишалися: справи вирішувалися повільно, клієнт сприймався, як нав’язлива людина, а службовець, як особа, яка стоїть значно вище за ієрархічним поділом ніж клієнт…  Серйозну перешкоду розвиткові сіл, містечок та міст становила корупція, яка досягла неймовірних масштабів.

Вирішити ці проблеми, застосовуючи виключно державний інструментарій було неможливо. Тому в 2004 році розпочалася одна з найуспішніших суспільних акцій в країні – «Прозора Польща». Серед  інших, ініціатором та організатором акції стала Фундація розвитку місцевої демократії та найбільша польська газета – щоденник «Газета виборча».

Модель „Шести засад доброго врядування”, на яких базувалася акція -  є комплексом конкретних заходів, які дозволяють вдосконалити роботу органів місцевого самоврядування з мешканцями, підвищити прозорість роботи і довіру в громаді, включити громадськість у розв’язання проблем, які стоять перед місцевою спільнотою. Ці заходи ґрунтуються на 6 засадах, які названі:

Прозорість

Нетерпимість до корупції

Залучення громадян

Передбачуваність

Фаховість

Звітність

Впроваджувати їх взялися майже 700 органів місцевого самоврядування Польщі, що становило біля 30% від їх загальної кількості. Ними було отримано понад 400 сертифікатів успішного виконання завдань проекту.

Реалізація цих заходів у польських самоврядних структурах дозволила вивести місцеве самоврядування в Польщі в число найшановніших  інститутів як з точки зору ефективності роботи, так і з точки зору довіри громадян.

«Прозора Польща» по праву визнана однією з найуспішніших громадських антикорупційних ініціатив у Європі.

Впровадити аналогічний проект в  Україні поставили собі за мету Інститут демократії імені Пилипа Орлика (Черкаси, Україна) та Щецинський регіональний центр Фундації розвитку місцевої демократії (Щецин, Польща). Черговим заходом «Прозорої України» стала програма «Прозора Україна для Східного партнерства. Медійне та громадське сприяння», розрахована для журналістів та представників громадських організацій.

З 22 по 30 вересня 2011 року відбувся студійний візит українських журналістів (місяць тому подібне навчання було проведене для громадських діячів) до Щецина.

Організатори побудували програму так, що основною частиною студій стали чисельні зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування, лідерами громадських організацій, журналістами, духовенством. Причому вони проводилися не тільки в Щецині, а й  в різних населених пунктах Західно-Поморського воєводства: в повітових містах Голенюв, Камінь – Поморський, Колобжег.  Це дозволило «відчути Польщу зсередини», порівняти стан розвитку їх місцевого самоврядування з нашим, визначити, які саме елементи польського досвіду доречно запровадити у нас.

Наприкінці студійного візиту, усі його учасники висловили бажання популяризувати ідеї «Прозорої України» у себе на місцях, адже ефективне і прозоре місцеве самоврядування має прямий вплив на рівень комфорту громадян і розвиток держави в цілому. Про це, з впевненістю можна сказати, свідчить досвід Польщі!

comments powered by HyperComments