Міжнародний фонд «Відродження»

Неділя, 30 листопада 2014, 14:04
Міжнародний фонд «Відродження» — українська благодійна неурядова організація, заснована у квітні 1990 року.
Міжнародний фонд «Відродження»

Фонд входить до створеної Джорджем Соросом мережі Фундацій Відкритого Суспільства, що складається з національних і регіональних фондів у понад 30 країнах світу, в тому числі в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Центральний офіс розташовано в Києві (вул. Артема, 46).

Задача Міжнародного фонду «Відродження» — фінансово й організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Діяльність фонду:

Міжнародний фонд «Відродження» розподіляє гранти між неурядовими організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Самостійно чи спільно з іншими організаціями фонд ініціює та втілює проекти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого він організовує та підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні та міжнародні теми, організовує публікацію інформаційних матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства.

У межах своїх пріоритетів Міжнародний фонд «Відродження» здійснює як грантові проекти (на основі поданої заявки їх реалізує організація-граноотримувач), так і операційні (тобто проекти, які здійснює сам фонд). Для досягнення своїх цілей Міжнародний фонд «Відродження» співпрацює з багатьма організаціями — як в Україні, так і за кордоном.

Фонд «Відродження» не залежить від держави та політичних партій; реагує на нагальні суспільні потреби й ініціює проекти й ідеї в тих галузях, які ще слабо представлено в суспільному житті країни; дотримується прозорості та відкритості процедур у процесі своєї грантової діяльності.

За час своєї діяльності Міжнародний фонд «Відродження» надав численним неурядовим організаціям України, а також науково-освітнім, просвітницьким закладам і видавництвам грантів на суму понад 100 мільйонів доларів США.

Щороку фонд оприлюднює Річний звіт, у якому висвітлено всі підтримані й реалізовані ініціативи та проекти.

Структура фонду:

Правління є керівним виконавчим органом фонду. Воно формує стратегію діяльності організації. Члени Правління фонду: Олександр Сушко (голова), Ярема Бачинський, Олександра (Оля) Гнатюк, Ігор Семиволос, Ірина Сенюта, Вікторія Сюмар.

Наглядова рада фонду здійснює адміністративні та контрольні функції. Члени Наглядової ради фонду: Роман Шпорлюк (голова), Іван Дзюба, Оксана Забужко, Василь Куйбіда, Борис Тарасюк, Рефат Чубаров, Наталія Яковенко.

Керівник фонду: з 1998 року виконавчим директором Міжнародного фонду «Відродження» є Євген Бистрицький.

Регіональне представництво фонду у Львові очолює Оксана Дащаківська, представництво в Харкові – Олена Розсказова, представництво в Одесі – Євген Попов.

Програми фонду:

Антикризова гуманітарна програма

Міжнародний фонд «Відродження» започаткував Антикризову гуманітарну програму в липні 2009 року заради допомоги людям, культурницьким і громадським осередкам, яких найбільше зачепила фінансово-економічна криза. Програма підтримує соціальні, культурницькі та гуманітарні проекти, націлені на збереження освітніх та оздоровчих програм для дітей і молоді з сільської місцевості та депресивних регіонів, збереження селищних культурницьких інституцій, перетворення їх на центри громадської активності та дитячої позашкільної зайнятості.

«Верховенство права»

Програма «Верховенство права» підтримує організації громадянського суспільства, діяльність яких спрямовано на захист прав людини й основоположних свобод, а також сприяє підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному й місцевому рівнях.

«Громадське здоров'я»

Мета програми «Громадське здоров'я» — сприяти захисту прав уразливих груп населення у сфері охорони здоров'я шляхом підтримки та розвитку потенціалу громадськості й активістських організацій, сприяти становленню політик і практик у сфері громадського здоров'я, які відповідають міжнародним стандартам, базуючись на принципах доказової медицини.

Європейська програма

Мета Європейської програми — сприяти європейській інтеграції України шляхом фінансової й експертної підтримки громадських ініціатив.

«Засоби масової інформації»

Мета програми «Засоби масової інформації» — формування в Україні професійної та суспільно відповідальної журналістики.

Освітня програма

Мета Освітньої програми — сприяти системним змінам в освітній галузі України, спрямованим на її наближення до найкращих європейських практик, покращувати якість освіти, перетворювати її на засіб формування громадянського суспільства.

«Посилення впливу громадянського суспільства»

Мета програми «Посилення впливу громадянського суспільства» — сприяти участі об'єднань громадян у здійсненні моніторингу діяльності органів публічної влади, захисту та лобіюванню спільних інтересів різних соціальних груп, а також забезпечувати їх залучення до процесу вдосконалення та впровадження нормативно-правових актів на загальнодержавному та місцевому рівнях.

«Рома України»

Мета програми «Рома України» — сприяти ініціативам, спрямованим на забезпечення правового захисту ромського населення України, поліпшувати умови доступу ромського населення до медичних послуг, сприяти здобуттю ромськими дітьми та молоддю початкової та вищої освіти, підвищувати рівень працевлаштування ромського населення.

«Схід-Схід: партнерство без кордонів»

Мета програми «Схід-Схід: партнерство без кордонів» — розвивати співробітництво між представниками міжнародної громадськості для вирішення соціальних і соціально-економічних проблем, які виникли в перехідний період після розпаду Радянського Союзу та соціалістичної системи. Програма сприяє обміну найкращими міжнародними практиками громадського моніторингу, аналітики й експертизи, адвокації та лобіювання, налагодження діалогу громадськості та влади тощо для сприяння реформам й ефективного вирішення суспільних проблем у сферах верховенства права, європейської інтеграції, громадського моніторингу дій влади, доступу до інформації, свободи слова, охорони здоров‘я й освіти.

comments powered by HyperComments