Пропозиції деяких депутатів загрожують інтересам громадськості

Четвер, 17 листопада 2011, 17:29
Народні обранці вирішили визначити процедури консультацій з громадськістю без самої громадськості. Саме так відбулося 14 листопада на першому засіданні підкомітету з питань місцевого самоврядування Верховної Ради, присвяченому підготовці до другого читання законопроекту № 3654 «Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення»
Пропозиції деяких депутатів загрожують інтересам громадськості

Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД), один із розробників законопроекту, зазначає: «Законопроект № 3654, ухвалений в першому читанні ще в жовтні 2010 року, запроваджує на рівні місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій механізми консультацій з громадськістю, громадської експертизи, інформування про свою діяльність, створення громадських рад».

Однак цілком прогресивні зміни, які несе законопроект, можуть бути скасовані, якщо Комітет ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування врахує поправки, внесені депутатами Анатолієм Матвієнко та Анатолієм Семиногою (див. у додатку).

 Зокрема А.Матвієнко пропонує замість консультацій (передбачають різний масштаб – від одного будинку до усієї територіальної громади) використовувати «консультативне опитування» (майже ідентичне консультативному референдуму, тобто, у межах усієї територіальної громади). Це означає, що не будуть проводитися ні консультації з громадськістю, ні консультативні референдуми ( що дуже складно і витратно). Неприйнятною для громадянського суспільства є ще одна пропозиція А.Матвієнка: позбавитись громадської експертизи - найважливішої форми громадського контролю.

Правки А.Семиноги дають визначення понять «консультації з громадськістю» та «громадська експертиза» в такий спосіб, що повністю нівелюють ці механізми.

Андрій Крупник, директор Одеського суспільного інституту соціальних технологій, стверджує: «Громадська експертиза не є формою координації політики – це оцінка
інститутами громадянського суспільства ефективності діяльності органів влади з прийняття та виконання державно-управлінських рішень у певній сфері управлінської діяльності та підготовка інститутами громадянського суспільства на цій основі пропозицій владі стосовно розв'язання існуючих суспільно значущих проблем, які органи влади мають враховувати у своїй діяльності».

 Очевидно, що без активного залучення експертної громадськості українське суспільство не отримає від парламенту дієвих механізмів громадської участі. Саме тому УНЦПД закликає надіслати листи на ім’я голови Комітету ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександра Омельченка з вимогою провести громадське обговорення тексту законопроекту № 3654, що готується до другого читання.

Додаток

 

Поправки народних депутатів до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення» (№ 3654)

Н.д. Матвієнко А.С. (Реєстр.картка  № 353)

   Статтю 9-1 “Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю" Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” викласти в такій редакції:

1.  Органи місцевого самоврядування забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні, залучають громадськість до процесу підготовки і виконання органами місцевого самоврядування своїх рішень.

2.  З метою забезпечення ефективної взаємодії з громадськістю органи місцевого самоврядування:

проводять в установленому порядку консультативне опитування;

сприяють проведенню місцевого референдуму та загальних зборів громадян;

систематично інформують громадськість про свою діяльність, зокрема про підготовку, прийняття та виконання рішень.

Консультативне опитування з питань, що належать до компетенції ради територіальної громади чи її виконавчого органу, призначається за рішенням відповідної ради та визнається таким, що відбулося, якщо в ньому взяло участь більше половини виборців, жителів територіальної громади, які мають право голосу.

Результати консультативного опитування та місцевого референдуму  підлягають обов’язковому розгляду та врахуванню на  найближчому від моменту їх внесення відкритому засіданні відповідної ради, а у виняткових випадках – на спеціальній позачерговій сесії.

Питання, що стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій професійних спілок та їх об’єднань. У розгляді зазначених питань мають право брати участь представники професійних спілок та їх об’єднань, які внесли відповідні пропозиції.

При органах місцевого самоврядування, з метою координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення загальних зборів громадян, консультативного опитування та сприяння проведенню місцевого референдуму, можуть утворюватися громадські ради, інші консультативно-дорадчі органи, які провадять свою діяльність на громадських засадах дотримуючись принципів добровільності, рівноправності їх членів та відкритості.

Рішення громадських рад, інших консультативно-дорадчих органів мають рекомендаційний характер і обов’язкові для розгляду відповідними органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами.

Органи місцевого самоврядування створюють належні умови для роботи громадських рад, інших консультативно-дорадчих органів.

3. Порядки проведення консультативних опитувань, сприяння проведенню місцевого референдуму, загальних зборів громадян, інформування громадськості про свою діяльність, а також положення про громадську раду або інший консультативно-дорадчий орган, що утворюється при органі місцевого самоврядування, визначаються та затверджується відповідними місцевими радами з врахуванням положень статуту територіальної громади.

4. Проведенняконсультативногоопитування, громадського слуханняє обов’язковим перед прийняттям радою рішень з питань:
проекту статуту територіальної громади;
стратегічних, генеральних планів розвитку території; 
містобудівної документації;
місцевого бюджету на наступний рік;
встановлення місцевих податків і зборів, їх ставок і податкових пільг;
випуску місцевих позик;
відчуження з комунальної власності  підприємств, що створюють, виробляють або надають житлово-комунальні послуги територіальній громаді; передачі їх у концесію, довгострокову оренду;
встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, щодо яких рішення приймає відповідна місцева рада;
організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;
розміщення на території села, селища, міста екологічно небезпечних об'єктів, надання дозволів на яке належить до компетенції місцевої ради.

Н.д. Семинога А.І. (Реєстр.картка  № 191)

Текст cтaттi 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" доповнити абзацами такого змісту:

консультації з громадськістю - форма координації політики органів місцевого самоврядування в тій або іншій сфері економічних, соціальних та правових відносин для вирішення конкретних проблем територіальної громади, що полягає у проведенні наради з представниками громадськості певної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечують реалізацію громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні;

громадська експертиза - форма координації політики органів місцевого самоврядування в тій або іншій сфері економічних, соціальних та правових відносин, що полягає дослідженні діяльності органів місцевого самоврядування представниками громадськості певної адміністративно-територіальної одиниці — фахівцями (експертами), яківолодіють знаннями в сфері науки, техніки, мистецтва, будівництва, архітектури, економіки та ін.".

 

.

comments powered by HyperComments